Giới thiệu

Giftbank.com.vn / Giới thiệu
CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

 

Sứ mệnh

Mang đến niềm vui & tiện ích cho người tiêu dùng

 

Mục tiêu

Kinh doanh các sản phẩm không ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng, theo đúng thỏa thuận với khách hàng & phù hợp với văn hóa Việt Nam

 

Triết lý kinh doanh

* Cạnh tranh bằng con người

* Nhanh và vững chắc sẽ luôn đánh bại chậm và ổn định

* Cách duy nhất để chắc chắn bạn không bao giờ thất bại là liên tục đổi mới

 

Giá trị cốt lõi

* Lấy tín làm gốc, lấy khách hàng làm trung tâm

* Lợi ích khách hàng, cổ đông và nhân viên không tách rời nhau

* Hiệu quả - Đồng thuận – Phát triển

 

Danh mục giới thiệu