Quà tặng văn phòng

Qua tang van phong là những vật phẩm đơn giản phục vụ cho các hoạt động văn phòng như: Binh giu nhiet, ca giu nhiet, namecard, but…..